دوچرخه سواری

اعزام دو رکابزن به مسابقات پیست قهرمانی دنیا

دو رکابزن کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی دنیا راهی ایتالیا می شوند.

8 فروردین 1399

دوچرخه سواری قهرمانی آسیا، دانشور در یک کیلومتر تایم تریل هم ناکام ماند

رکاب زن سرعتی ایران موفق نشد مدال ماده یک کیلومتر تایم تریل دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا را کسب کند.

3 خرداد 1398

یک خانه نیمه کاره برای 13 نفر!

باشگاه شهرداری تبریز برای مطالبات قرارداد رکابزنان در سال 96 یک واحد آپارتمان به 13 نفر داده است!

15 اردیبهشت 1398