چرا در رویاهای مان پرواز می کنیم؟

به گزارش بانوی ایران، خلاصه ای از یک نظرسنجی غیرعلمی در فیس بوک نشان می دهد که افراد این تفریح شبانه را یک نوع تفریح واقعی تلقی می نمایند که با روش ها و سبک های مختلفی از پرواز همراه است. افرادی که این پرواز شبانه را تجربه نموده اند نظرات مختلفی در این مورد دارند که بعضی از آنها را در ادامه می خوانید :

چرا در رویاهای مان پرواز می کنیم؟
  • سبُکی خاصی را در سینه ام حس می کنم و در هر جهتی که بخواهم این بی وزنی را راهنمایی می کنم
  • من واقعاً نزدیک به زمین و گویی که بر روی یک اسکیت بورد پرواز می کنم...اما هیچ اسکیت بوردی در کار نیست
  • مثل یک سوپرمن یا روح بودم. اصلاً نمی توان آن را با راه رفتن مقایسه کرد
  • ساعت ها من خوابِ جایی را می دیدم که می توانستم در آن بالا و بالاتر بپرم تا این که از جو خارج شدم و توانستم با همین پریدن هایم تا فواصل بسیار دور بروم .

افرادی هم بودند که به حرکاتی چون شنا کردن، بال زدن و خزیدن متوسل می شدند. در طول تاریخ انسان هایی زیادی را می توان نام برد که رؤیای پرواز در سر داشتند و تمام عمر خودشان را وقف این رویا نموده اند .

اگر شما شبانه خود را در حالِ پرواز در آسمان بینید، حق دارید که کسانی را مات و مبهوت ببینید که با انگشت، شما را نشان می دهند. رؤیای پرواز لزوماً یک اتفاقِ تصادفی نیست که در نتیجه فعالیتِ نورون ها رخ بدهد، این فرایند فکری شما را نشان می دهد .

اولین چیزی که دانشمندانِ رویاشناسی به شما خواهند گفت این است که آنالیز و مطالعه رؤیا کاری بسیار سخت است. دکتر تداساستامبریز - محقق رویاشناسی از دانشگاه هیدلبرگ - شرح می دهد که بردن مردم به عالم رؤیا آن هم زمانی که آن ها را در دستگاه ام آرآی قرار می دهید، کارِ سختی است .

دکتر روانشناس رینراسچونهامر تفاسیر علمی مربوط به پرواز در رؤیا را گردآوری نموده است که به اوایل قرن نوزدهم برمی گردد. بسیاری از این ها، حدس و گمان های اولیه فیزیولوژیکی بوده اند .

روانشناسی آلمانی به نامِ کارل شرنر در سالِ 1860 بر این گمان بود که بالا و پایین رفتنِ قفسه سینه، حسِ پرواز در رویا را در انسان ایجاد می نماید. در حالی که همکارش جی.ای. پورکنژ معتقد بود که حس آرامش ذاتی در خواب باعث می گردد که رویابینان حسی نظیر شناوربودن داشته باشند. بیش تر تئوری های اخیر به جای این موضوع، بر روی ساقه مغز و قسمتِ داخلی گوش که تعادل را کنترل می نماید، تمرکز نموده اند .

اگرچه دکتر مایکل اشرلد، روانشناسِ موسسه مرکزی بهداشت روان درمان هایم به علل فیزیولوژیکیِ بالقوه در رؤیای پرواز اشاره نمی نماید، اما حوزه علاقه مندی او بیش تر در این زمینه است که چنین رؤیاها و تمایزاتی چه اطلاعاتی می توانند در مورد رویابین به ما بدهند. او در این باره می نویسد: رؤیای پرواز، موضوعی بسیار مجذوب نماینده و جالب توجه است .

اشرلد در پاره ای از تحقیقاتِ خود در پی برقراری ارتباط میانِ مقدارِ شیوعِ رؤیای پرواز و یک سری صفاتِ شخصیتیِ خاص یا نوعِ زندگیِ فرد بوده است. او با تألیفِ اطلاعاتِ جمع آوری شده از سال 1956 میلادی و انجامِ آنالیز هایی گسترده و عمیق بر روی خودش، به نتایج جالب توجهی دست یافت .

اول از همه )حداقل طبقِ روایات)، اشرلد عنوان می دارد افرادی که تجربه پرواز در هنگام بیداری را دارند، غال با بیش تر خواب پرواز می بینند. برای مثال، مربیان کایت سواری معمولاً در خواب هم در حال تمرین حرفه شان هستند، تنها با این تفاوت که بدون تجهیزات شان این کار را انجام می دهند و واقعیت این است که اغلب رؤیاهای پروازی که از سال 1950 میلادی تا به امروز مورد آنالیز قرار گرفته اند نشان می دهد که بیش تر مسافرت هایی که با هواپیما در زندگی واقعی صورت می گیرد، می تواند در ایجاد این حس پرواز دخیل باشد. این گفته می تواند با فرضیه تداوم رؤیاها مطابقت داشته باشد. این نظریه ای تقریباً بحث برانگیز است که عنوان می دارد تجربه های ما در خواب فقط مجموعه ای از تجربه ها و کارهای عجیبی است که در بیداری انجام می دهیم.

برای آنالیز عمیق تر این فرضیه ها، اشرلد، پایگاه داده رؤیای شخصی ناشناس با 6000 ورودی را که از سالِ 1984 در دفتر یادداشت روزانه خود می نوشت، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. او متوجه شد که اگرچه بعد از اولین پروازِ واقعی این فرد بر فراز اقیانوسِ اطلس، بیش تر رؤیاهای پروازِ او در هواپیما بوده است و رؤیاهای خلاقانه تری در پرواز نداشته است. این فرد گاهی اوقات به یاری خانه ای به پرواز در می آمد، گاهی اوقات با یک توپ تنیس جادویی و گاهی هم یک تک چرخ و آن قدر پیش می رفت که به صورت غیرقانونی از مرزها عبور می کرد .

اشرلد می نویسد که سفر با هواپیما ممکن است در مقایسه با شادی و شعف عمومی، از اهمیتِ کم تری برخوردار باشد. او با تحقیقی گسترده تر در این زمینه نشان می دهد که در کل افرادی با حالات هیجانی مثبت تر در هنگام بیداری نیز تمایل به پرواز در خواب دارند .

در بعضی از رویابین های تحتِ آنالیز، رؤیای پرواز به معنی یک تغییر فیزیکی یا تغییر شخصیت نیست، بلکه یک تصمیمِ ناآگاهانه خودآگاه است. استامبریز به تحقیق و آنالیز بر روی رؤیای شفاف یا رؤیای آگاهانه می پردازد، یعنی نوعی خواب و رؤیا که در آن رؤیابین می داند که خواب است و می تواند شرایط های خاصی از موقعیتش را کنترل کند. طی تحقیقی در سال 2014 که در مجله روانشناسی آمریکا منتشر شد، استامبریز و همکارانش (که اشرلد هم جزو آن ها محسوب می شد) به مطالعه و آنالیز 684 رؤیابین شفاف و بیش ترین کارهایی که آن ها در عالم رؤیا انجام می دهند پرداختند.استامبریز اخیراً طی مصاحبه ای در اسکایپ گفت:

پرواز کردن در درجه اول قرار داشت. یک-سوم کامل از افراد، درصدی از خواب پرواز را گزارش دادند . این رؤیا نسبت به تفریح های رایج دیگری مثل ورزش، جنگ و یا کشت و کشتار با اسلحه فزونی دارد.

رؤیابین های شفاف (رؤیابین های آگاهانه) تا حدودی قادرند فعالیت هایی را که در حین بیداری انجام می دهند در خواب برنامه ریزی نمایند و حتی بیش تر افرادی که مورد آنالیز قرار گرفتند (یعنی نیمی از این افراد)، برنامه ریزی می کردند که پرواز نمایند. استامبریز گفت که این برنامه ها، نحوه پرواز آن ها را معین می نموده است. او می گوید:

در رؤیاهای شفاف، انتظاراتِ شما هستند که رویای تان را می سازند. بنابراین اگر زمانی که طرح سفر رویایی تان را می چینید تصویری که از خودتان در بیداری دارید یک سوپرمن باشد، این ایده در ذهنتان باقی خواهد ماند و به همان صورت می توانید در خواب پرواز کنید .

استامبریز دقیقاً به این نکته اشاره می نماید که رابطه میان رؤیاهای شفاف و پرواز لزوماً سببی نیستند. او می گوید ممکن است یکی از کارهایِ موردعلاقه افرادی که رؤیای شفاف می بینند، پرواز باشد. از این رو آن ها از دانشِ درونیِ خود برای به پرواز در آمدن استفاده می نمایند. از سویی دیگر، پرواز می تواند باعثِ روش بینی گردد. او عنوان می نماید:

اگر متوجه شوید که در حال پرواز هستید، این نشانه خوبی است که از آن طریق بفهمید که خواب هستید .

در اولین رؤیای شفافِ استامبریز که آن قدر تأثیرگذار بود که آغازگرِ کلِ کارِ حرفه ای اش شد، او تقریباً در بیرون از پنجره پرواز می کرد، اما زمانی که به آستانه آن رسید، احساس کرد که ترسش از ارتفاع همراه با او به دنیای خوابش هم منتقل شده است. در حال حاضر او پیوسته این کار را انجام می دهد. او می گوید:

این حس و حال واقعاً فوق العاده است. اگر هیچ کارِ دیگری نداشته باشم، غالباً فقط پرواز خواهم کرد

منبع: کجارو / atlasobscura.com
انتشار: 12 بهمن 1400 بروزرسانی: 12 بهمن 1400 گردآورنده: banoirane.ir شناسه مطلب: 1986

به "چرا در رویاهای مان پرواز می کنیم؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرا در رویاهای مان پرواز می کنیم؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید