تعبیر خواب اسارت - اسیر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش بانوی ایران، با تعبیر خواب اسارت، تعبیر خواب اسیر شدن و تعبیر خواب اسارتگاه از دیدگاه تعبیرگران غربی همراه مجموعه تعبیر خواب مجله خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب اسارت - اسیر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می گردد که معمولا روانشناسان برای حل مسائل روحی به آنالیز خواب ها می پردازند. با آنالیز روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب اسیر شدن

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا اسارت و اسیر شدن را نمادی از احساسات، تشویش ها، تغییرات شرایط روحی و ایده های بسیاری که ما را اسیر خود نموده اند یا به مثابه وسیله ای برای انکار ابراز آزاد استعدادها، جنسیت و مانعی برای سلامت و رفاه ما عمل می نمایند می داند. مثلا ترس از بیمار شدن ما را از تعطیلات باز می دارد، فکر اینکه تنها تاجران ثروتمند می توانند پیروز باشند ما را از پیاده کردن ایده های خود باز می دارد. بدین ترتیب، این بخش از توان بالقوه ما زندانی شده یا به اسارت در آمده است.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه آن است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید، بدبخت و نومید می شوید.
 • اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است، نشانه آن است که شغلی در سطح پایین به دست می آوردید.
 • اگر زنی در خواب خود را زندانی و اسیر ببیند، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت می گردد و مورد سرزنش قرار می گیرد.

یونگ می گوید:

 • خواب دیدن اینکه شما اسیر شده اید بیانگر این است که حس می کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی بیداری تان گیر افتاده اید و شما ممکن است حس کنید که گیر شغل تان، رابطه تان یا در کل گیر زندگی تان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب های اسارت بیانگر چیزی است که از تایید دوری می کنید یا چیزی که شما آن را انکار می کنید.

تعبیر خواب اسارتگاه

تعبیر خواب زندانی شدن

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید زندانی شده اید، نشانه ان است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خودرا از دست خواهید داد.

تعبیر خواب فرار از ازندان

آنلی بیتون می گوید: فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.
 • دیدن زندان در خواب، نشانه ان است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.

تعبیر خواب اسارت

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه ان است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید ان را حل و فصل کنید؛ بدبخت و نومید می شوید.
 • اگر در خواب ببینید کسى زندانى شده است، نشانه ان است که شغلى در سطح پایین به دست مى آوردید.
 • اگر زنى در خواب خودرا زندانى و اسیر ببیند، علامت ان است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت مى گردد و مورد سرزنش قرار مى گیرد.

تعبیر خواب اسارتگاه زندان

آنلی بیتون درباره می گوید:

 • دیدن اسارتگاه در خواب، علامت ان است که به بدبختی دچار خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می شوید، علامت ان است که پایان از شر بدبختی و نومیدی خودرا آزاد خواهید ساخت.

معبرین غربی می گویند:

 • دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت است. شما در زندان نمی توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس آسانی کنید.
 • دیدن زندان در خواب می تواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد که سودی به شما نمی رساند. احساسی که زندگی شما حول محور خوشحالی شخص دیگری می چرخد.

تعبیر خواب اسارت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.
 • اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهایی است از غم و اندوه و گرفتاری های زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

لوک اویتنهاو می گوید: زندان بازپروری شایعات، غیبت کردن

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

تعبیر خواب اسیر شدن ابن سیرین

ابن سیرین می گوید:

 • اگر زندان مشهور بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند.
 • اگر کسی بیند در زندان بود و ان زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.
منبع: setare.com
انتشار: 9 آذر 1399 بروزرسانی: 9 آذر 1399 گردآورنده: banoirane.ir شناسه مطلب: 1328

به "تعبیر خواب اسارت - اسیر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب اسارت - اسیر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده است | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب اسارت - اسیر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید