پینگ پنگ

حذف پینگ پنگ بازان ایران از مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا

جوانان و نوجوانان پینگ پنگ ایران با شکست برابر رقبای خود از بخش دوبل و انفرادی مسابقات قهرمانی آسیا حذف شدند.

26 مهر 1398

پیروزی بانوان پینگ پنگ بازان ایران در مسابقات جهانی

بانوان پینگ پنگ باز ایران در اولین دیدار از مسابقات جهانی مجارستان برابر حریفان خود به فزونی رسیدند.

19 تیر 1398